Diputació de Lleida

La diputació de Lleida és una institució supramunicipal que té la seva raó en els ajuntaments de la província de Lleida i els quals avala, ajuda i supervisa pel seu correcte funcionament.