Anuncis Oficials

PERIDO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 1R TRIMESTRE 2017

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 4R TRIMESTRE 2016

PER_ODE_MITJ__DE_PAGAMENT_A_PROVE_DORS_4R_TRIMESTRE_2016