Anuncis Oficials

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 1R TRIMESTRE 2017

PER_ODE_MITJ__DE_PAGAMENT_A_PROVE_DORS_1R_TRIMESTRE

PERIDO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 1R TRIMESTRE 2017