Anuncis Oficials

Període mitjà de pagament gobal a proveïdors trimestral detall per entitats 2n trimestre

Per_ode_mitj__de_pagament_gobal_a_prove_dors_trimestral_detall_per_entitats_2n_trimestre

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 1R TRIMESTRE 2017

PER_ODE_MITJ__DE_PAGAMENT_A_PROVE_DORS_1R_TRIMESTRE