Anuncis Oficials

Període mitjà de pagament global a proveïdors 3r trimestre 2017

Per_ode_mitj__de_pagament_global_a_prove_dors_3r_trimestre_2017

Període mitjà de pagament gobal a proveïdors trimestral detall per entitats 2n trimestre

Per_ode_mitj__de_pagament_gobal_a_prove_dors_trimestral_detall_per_entitats_2n_trimestre