Festa de Carnestoltes 2018 + Cassolada + Cotxes bojos

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL QUART TRIMESTRE

PMP 4t 2017 CAT

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL CUARTO TRIMESTRE

PMP 4t 2017

CASSOLES 2018